iMunis eDeska

Líšťany

Úřední deska – Detail

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámí vlastník)

Značka: 42/15 Zveřejněno od: 18.11.2015 10:00:22 Zveřejnit do: 31.12.2023 23:59:59 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 5 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 18.11.2015
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Líšťany

Vyvěšeno od: 18.11.2015
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 18.11.2015 10:00:22
Do: 31.12.2023 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.